началовестник51приемкръжоцитв51фото51арт51webcamмедиите за 51видеоуроци51

Успех по години и класове

2015 година

Среден успех 2014/2015- 1-12 клас
Външно оценяване 7 клас 2015  год.
Външно оценяване 4 клас 2015 год                        

2014 година

Среден успех 2013/2014- 1-12 клас
Външно оценяване 7 клас 2014  год.
Външно оценяване 4 клас 2014 год                         Сравнение 2013  и 2014 г.

2013 година

Среден успех 2012/2013- 1-12 клас
Външно оценяване 7 клас 2013  год.
Външно оценяване 4 клас 2013 год
2012 година
Среден успех 2011/2012- 1-12 клас
Външно оценяване 7 клас 2012 год.

Външно оценяване 4 клас 2012 год

2011 година
Среден успех 2010/2011- 1-12 клас
Външно оценяване 7 клас 2011 год.
Външно оценяване 4 клас 2011 год
Успех горен курс-първи срос
Успех среден курс-първи срок
2010 година
Успех горен курс-2010
Успех среден курс-2010
Външно оценяване 4 клас 2010 год.
Външно оценяване 5 клас 2010 год.
Външно оценяване 6 клас 2010 год.

Външно оценяване 7 клас 2010 год.

Входящо ниво 2010-2011 г.

2009 година

Успех горен курс-2009

 Успех среден курс-2009

Външно оценяване 6б клас 2009

Външно оценяване 6a клас 2009

Външно оценяване 5б клас 2009

Външно оценяване 5a клас 2009

Външно оценяване 4 клас 2009

2008 година

 Успех среден и горен курс-2008

2007 година

успех начален курс 2007

успех среден курс 2007

успех  горен курс 2007