приемвестник51медиите за 51видеоуроци51TV51арт51летопискръжоцисигурностанкетигодишен план

Консултации

   Г Р А Ф И К

 ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

2018/2019 година – първи срок

 

С ученици 40 минути

С родители

Учител

клас

ден

час

кабинет

ден

час

кабинет

1.

С. Каменова

петък

1110ч.

102

вторник

910ч.

102

2.

М. Гълъбова

петък

1110ч.

105

понеделник

950ч.

105

3.

В. Шишкова

петък

1110ч.

104

четвъртък

1110ч.

104

4.

И. Николаева

петък

1110ч.

106

вторник

1110ч.

106

5.

М.Миразчийка

вторник

1200ч.

207

понеделник

950ч.

207

6.

Т. Атанасова

понеделник

1200ч.

203

вторник

1200ч.

203

7.

Д. Тодорова

понеделник

1200ч.

205

вторник

1130ч.

205

8.

М. Дашева

понеделник

1200ч.

204

вторник

1120ч.

204

9.

Р. Митева

понеделник

1240ч.

102

понеделник

1610ч.

стая за среща с родители

10.

В. Михайлова

понеделник

1230ч.

104

вторник

1330ч.

104

11.

М. Миланова

четвъртък

1230ч.

106

сряда

1420ч.

106

12.

Ц. Христова

четвъртък

1240ч.

105

сряда

1420ч.

105

13.

З. Делиева

сряда

1200ч.

205

понеделник

1525ч.

205

14.

Р. Коларова

четвъртък

1240ч.

207

понеделник

1525ч.

207

15.

Н. Христова

вторник

1240ч.

204

сряда

1330ч.

204

16.

А. Минчева

понеделник

1240ч.

203

вторник

1610ч.

203

17.

Р. Дакова

БЕЛ

сряда

1230ч.

ИЦ

сряда

1310ч.

стая за среща с родители

18.

Д. Каменова

БЕЛ

вторник

1200ч.

405

вторник

1400ч.

стая за среща с родители

19.

Н. Рашева

БЕЛ

вторник

1240ч.

406

понеделник

1610ч.

406

20.

А.Дойчинова

БЕЛ

петък

1240ч.

305

сряда

1610ч.

стая за среща с родители

21.

Д. Николова

БЕЛ

вторник

1330ч.

ИЦ

сряда

1200ч.

ИЦ

22.

М. Гигова

БЕЛ

петък

1240ч.

405

понеделник

1010ч.

405

23.

Т. Иванова

БЕЛ

понеделник

1240ч.

305

вторник

1010ч.

305

24.

Д. Милушева

Aнгл. език

понеделник

1200ч.

малка зала

вторник

1200ч.

малка зала

25.

А. Славейкова

Англ. език

понеделник

1230ч.

407

сряда

1230ч.

407

26.

И.  Йотова

Англ. език

понеделник

1840ч.

303

четвъртък

1750ч.

стая за среща с родители

27.

М. Вълчанова

Англ. език

четвъртък

1330ч.

ИЦ

вторник

1700ч.

стая за среща с родители

28.

Е. Милева

Англ. език

четвъртък

1330ч.

403

сряда

1330ч.

стая за среща с родители

29.

Р. Василева

Англ. език

понеделник

1230ч.

ИЦ

понеделник

1330ч.

стая за среща с родители

30.

М. Митова

Англ. език

четвъртък

1320ч.

303

четвъртък

1100ч.

303

31.

М. Пенева

Англ. език

сряда

1240ч.

306

четвъртък

1700ч.

стая за среща с родители

32.

В. Георгиева

Англ. език

петък

1325ч.

ИЦ

сряда

1755ч.

стая за среща с родители

33.

Б. Богоев

Англ. език

понеделник

1240ч.

ИЦ

петък

1610ч.

стая за среща с родители

34.

И. Иванова

Нем. език

понеделник

1230ч.

ИЦ

вторник

1840ч.

стая за среща с родители

35.

Д. Георова

Итал. език

вторник

1240ч.

408

вторник

1510ч.

408

37.

М. Фратева

Математ.

сряда

1240ч.

202

вторник

1010ч.

202

38.

Л. Нешева

Математ.

петък

1240ч.

202

петък

1330ч.

309

39.

Е. Ахмакова

Математ.

вторник

1320ч.

403

сряда

950ч.

408

40.

Б. Щиркова

Математ.

сряда

1240ч..

302

петък

1150ч.

стая за среща с родители

41.

М. Дакова

Математ.

вторник

четвъртък

1240ч.

302

четвъртък

1610ч.

302

42.

Й. Алексиева

Математ.

четвъртък

1240ч.

202

четвъртък

1600ч.

202

43.

Д. Савова

ИТ

петък

1240ч.

307

сряда

1610ч.

307

44.

Л. Петров

ИТ

сряда

1245ч.

101

сряда

1200ч.

101

45.

Н. Панчева

ИТ

понеделник

1240ч.

308

понеделник

1610ч.

308

46.

С. Христова

ИТ

вторник

1230ч.

308

вторник

1330ч.

308

47.

К. Димитров

ИТ

петък

1840ч.

206

сряда

1610ч.

206

48.

Б. Радева

ИТ

вторник

1240ч.

206

четвъртък

1700ч.

стая за среща с родители

49.

К. Иванов

История

понеделник

1230ч.

ИЦ

петък

1230ч.

ИЦ

50.

Ж. Калчева

История

сряда

1240ч.

304

сряда

1010ч.

304

51.

К. Софрониева

География

четвъртък

1240ч.

/ИЦ/

сряда

1710ч.

402

52.

М. Николов

География

сряда

1240ч.

402

четвъртък

1100ч.

402

53.

Ц. Драганова

Философия

вторник

1240ч.

ИЦ

четвъртък

1510ч.

405

54.

Ц. Кирилова

Био/Химия

понеделник

1240ч.

201А

четвъртък

1010ч.

201А

55.

И. Асенова

Биология

петък

1230ч.

201А

четвъртък

1230ч.

201А

56.

А. Донева

АЕ/Биол

сряда

1230ч.

ИЦ

сряда

1330ч.

стая за среща с родители

57.

В. Калъчева

Физика

понеделник

1230ч.-1430ч.

301

понеделник

1230ч.-1310ч.

301

58.

М. Колева

Химия

понеделник

1240ч.

401

петък

1610ч.

401

59.

Л. Блажев

ИИ

вторник

1150ч.

А4

вторник

1240ч.

А4

60.

В. Стефанов

Технологии

понеделник

1230ч.

А1

петък

950ч.

А1

61.

А. Петрова

ИИ

сряда

1240ч.

А1

сряда

1610ч.

А1

62.

И. Матеев

ИИ

сряда

1100ч.

А1

сряда

1610ч.

А2

63.

А. Калчевски

ИИ

четвъртък

1230ч.

А2

петък

910ч.

А2

64.

П. Петров

ИИ

понеделник

1130ч.

А4

понеделник

1700ч.

А4

65.

В.Стамболийска

ИИ

сряда

1100ч.

А2

сряда

1510ч.

А2

66.

Ц. Полимирова

Музика

сряда

1425ч.

403

понеделник

1010ч.

стая за среща с родители

67.

Р. Ковачева

Музика

сряда

1240ч.

403

вторник

1510ч.

стая за среща с родители

68.

М. Борисова

ФВС

понеделник

1240ч.

салон 1

петък

820ч.

салон 1

69.

Т. Върбанова

ФВС

четвъртък

1240ч.

салон 1

вторник

1150ч.

салон 1

70.

Н. Йосифов

ФВС

сряда

1230ч.

салон 1

четвъртък

1230ч.

салон 1

71.

В. Миладинова

ФВС

понеделник

1200ч.

салон 1

вторник

1200ч.

салон 1

72.

В. Йотова

ФВС

понеделник

1240ч.

салон 1

понеделник

1330ч.

салон 1

                       Да отделиш цяла година, за да откриеш подходящия учител е по-важно и
от цели три години учене.   Китайска поговорка