началовестник51приемкръжоцитв51фото51арт51webcamмедиите за 51видеоуроци51

УЧЕБНИЦИ  2018-2019

 

51 СУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ - СОФИЯ

УЧЕБНИЦИ

ЗА 8. – 12. КЛАС

 2018/2019 г.

ВАЖНО:  Препоръчваме, закупуването на учебниците да се извърши след необходимите указания на съответните преподаватели!    ОТ РЪКОВОДСТВОТО

                                                             

НОВО!: Учебниците за 8. и 9. клас  по новата програма имат и електронен вариант. Повече информация  може да получите от съответните преподаватели.  ОТ РЪКОВОДСТВОТО

                                         

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

                                                                                                                                                                                                                        8-а клас

профил Изобразително изкуство; кл. ръководител М. Дакова

Учебник по

Издателство, автори

За кой клас

Преподавател

Български език

„Анубис”, Автори: М. Христова-Плашилска и др., 2017

8. клас

 

Тр. Иванова

Литература

Булвест – 2000, Автори: И. Кръстева, В. Герджикова, 2017

8. клас

Тр. Иванова

Английски език

Focus for Bulgaria A1, A2, B1.1, Изд.Pearson

8 cl.

И. Йотова, Е. Милева

Математика

Просвета-София, Автори: К. Банков и др., 2017

8. клас

М. Дакова

 

 

 

 

Информационни технологии

Изд. Домино, 2017 г.

8 клас

Б. Радева

Философия

СД „Педагог 6“ –

Делев, Луизова и с-ие, 2017

8 клас

Ц. Драганова

Музика

Просвета-София, Л. Пейчев

2001-2017

8. клас

Ц. Полимирова

 

 

 

 

  8-б клас

профил Софтуерни и хардуерни науки; кл. ръководител Й. Алексиева

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Анубис”, Автори: М. Христова-Плашилска и др., 2017

8. клас

Н. Рашева

Литература

Булвест – 2000, Автори: И. Кръстева, В. Герджикова, 2017

8. клас

Н. Рашева

Английски език

Focus for Bulgaria A1, A2, B1.1, Изд.Pearson

 

И. Йотова

Математика

Просвета-София, Автори: К. Банков и др., 2017

8. клас

Й. Алексиева

Информационни технологии

Изд. Домино, Ив. Първанов, 2017

8. клас

Б. Радева

 

 

 

 

Философия   

                       

СД „Педагог 6“ –

Делев, Луизова и с-ие, 2017

8 клас

Ц. Драганова

Музика

„Просвета”- София, Л. Пейчев

2001-2017

8. клас

Ц. Полимирова

 

 

 

 

 

 8-в клас

профил Софтуерни и хардуерни науки; кл. ръководител М. Пенева

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Анубис”, Автори: М. Христова-Плашилска и др., 2017

8. клас

Тр. Иванова

Литература

Булвест – 2000, Автори: И. Кръстева, В. Герджикова, 2017

8. клас

Тр. Иванова

Английски език

Focus for Bulgaria A1, A2, B1.1, Изд.Pearson

-

И. Йотова

Математика

Просвета-София, Автори: К. Банков и др., 2017

8. клас

М. Дакова

Информационни технологии

Изд. Домино, Ив. Първанов, 2017

8. клас

Б. Радева

 

 

 

 

Философия   

СД „Педагог 6“ –

Делев, Луизова и с-ие, 2017

8 клас

Ц. Драганова

Музика

„Просвета”- София, Л. Пейчев

2001-2017

8. клас

Ц. Полимирова

 

 

 

 

 

9-а клас

 профил Изкуства – изобразително изкуство; кл. ръководител В. Стамболийска

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Анубис“, М. Георгиева, 2018

9. клас

Н. Рашева

Литература

„Булвест 2000“, Б. Пенчев, В. Герджикова

9. клас

Н. Рашева

Английски

език

Express Publishing Upstream B2

-

Б. Богоев

Италиански език

Progetto italiano 1

-

Дж. Георова

Математика

Архимед 2000, М. Алашка и Р. Алашка

Изд. 2018 г.

9. клас

Първо равнище

Й. Алексиева

 

 

 

 

Информационни технологии

„Нова звезда 2000”,

 И. Иванов

Изд. 2018 г.

9. клас

Л. Петров

История и цивилизации

Просвета, Б. Гаврилов, 2017, І част за 9. кл. при обучение с интензивно изучаване на чужд език, 

8. клас, І част за 9. кл.

К. Иванов

География и икономика

Просвета, Ст. Дерменджиева, 2017-2018

8. клас І ч.

9. клас ІІ ч.

К. Софрониева

Философия

Педагог – 6, Г. Несторова, Р. Димитрова, 2018

9. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Булвест, В. Овчаров, 2017

8. кл. и Първа част за 9. кл.

А. Донева

Физика и астрономия

Изд. Сан Про

2017-2018 г.

8. – 9 кл.

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Педагог 6, М. Павлова, 2017, разширен вариант

8. кл. и Първа част за 9. кл.

М. Колева

Музика

Изкуства – М. Толедова и др.

Изд. 2018 г.

9. клас

Ц. Полимирова

  9-б клас

 профил Софтуерни и хардуерни науки; кл. ръководител Н. Рашева

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Анубис“, М. Георгиева, В. Жобов, 2018 г.

9. клас

Н. Рашева

Литература

„Булвест 2000“, В. Пенчев, В. Герджиков, 2018 г.

9. клас

Н. Рашева

Английски

език

For Real, Просвета

9. - 10. клас

М. Пенева

Италиански език

Progetto italiano 1

-

Дж. Георова

Математика

„Архимед 2000”,

М. Алашка и Р. Алашка

2018 г.

9. клас

Първо равнище

Й. Алексиева

 

 

 

 

Информационни технологии

„Нова звезда 2000”,

 И. Иванов

Изд. 2001-2016 г.

9. клас

Л. Петров           

История и цивилизация

Просвета, Б. Гаврилов, 2017, І част за 9. кл. при обучение с интензивно изучаване на чужд език

8. клас, І част за 9. кл.

Ж. Калчева

География и икономика

Просвета, 2017-2018 г.

8. и 9. клас

К. Софрониева

Философия

Педагог – 6, Г. Несторова, Димитрова и др. 2018 г.

9. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Булвест, В. Овчаров, 2017

8. кл. и Първа част за 9. кл.

 

А. Донева

Физика и астрономия

Изд. Сан Про

2017-2018 г.

8. – 9 кл.

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Педагог 6, М. Павлова, 2017, разширен вариант

8. кл. и Първа част за 9. кл.

М. Колева

Музика

 

Изкуства – М. Толедова и др.

Изд. 2018 г.

9. клас

Ц. Полимирова

 

 

 

 

 9-в клас

профил Софтуерни и хардуерни науки ; кл. ръководител Д. Савова

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Анубис“, М. Георгиева, В. Жобов, 2018 г.

9. клас

Н. Рашева

Литература

 

„Булвест 2000“, В. Пенчев, В. Герджиков, 2018 г.

9. клас

Н. Рашева

Английски

език

For Real, Просвета

9. - 10. клас

М. Пенева

Немски език

 

Direkt zwei“ - 1,

Изд. Klett Pons

-

Ил. Иванова

Математика

 

Архимед 2000”,

М. Алашка и Р. Алашка

2018 г.

9. клас

Първо равнище

Й. Алексиева

 

 

 

 

Информационни технологии

„Нова звезда 2000”,

 И. Иванов

Изд. 2001-2016 г.

9. клас

Л. Петров           

История и цивилизация

Просвета, Б. Гаврилов, 2017, І част за 9. кл. при обучение с интензивно изучаване на чужд език

8. клас, І част за 9. кл.

К. Иванов

География и икономика

Просвета, 2017-2018 г

8. и 9. клас

К. Софрониева

Философия

Педагог – 6, Г. Несторова, Димитрова и др. 2018 г.

9. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Булвест, В. Овчаров, 2017

8. кл. и Първа част за 9. кл.

А. Донева

Физика и астрономия

Изд. Сан Про

2017-2018 г.

8. – 9 кл.

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Педагог 6, М. Павлова, 2017, разширен вариант

8. кл. и Първа част за 9. кл.

М. Колева

Музика

 

Изкуства – М. Толедова и др.

Изд. 2018 г.

9. клас

Ц. Полимирова

 

 

 

 

10-а клас

     профил Изкуства – изобразително изкуство; кл. ръководител В. Стефанов

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван  Богоров”,                                     М. Васева

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

А. Дойчинова

Литература

 

„Диоген.бг”;  М. Влашки

Изд. 2001-2012 г.

10. клас

А. Дойчинова

Английски

език

Upstream for BG

Express Publishing

-

М. Вълчанова

Италиански език

 

Progetto italiano 1

-

Дж. Георова

Математика

 

„Архимед 2000”,     

З. Паскалева

Изд. 2000-2016 г.

10. клас

Първо равнище

М. Дакова

Информационни технологии

„Нова звезда 2000”,

 И. Иванов

 Изд. 2001-2016 г.

10. клас

Д. Савова

Н. Панчева

История и цивилизация

Просвета, Б. Гаврилов

Изд. 2001-2016 г.

9. клас

К. Иванов

География и икономика

„Анубис“; Изд.  2012-16 г.

С. Карастоянов, Д. Дончев

9. клас

К. Софрониева

Етика и право

 

Анубис, Ив. Колев

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Биология и здравно образование, ЗП; Булвест 2000, О. Димитров и др.

9. клас

А. Донева

Физика и астрономия

„Булвест 2000“

Изд. 2001-2016 г.

9. клас

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Педагог 6, ЗП за 9 клас. М. Павлова и колектив. 2002 г.

9. клас

М. Колева

  10-б клас

 профил Технологичен – ИТ; кл. ръководител  М. Колева

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван Богоров”,

М. Васева

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

А. Дойчинова

Литература

 

„Диоген.бг”, М. Влашки

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

А. Дойчинова

Английски

език

Upstream for BG

Express Publishing

-

М. Вълчанова

Италиански език

 

Progetto italiano 1

-

Дж. Георова

Математика

 

„Архимед 2000”,

З. Паскалиева

Изд. 2000-2016 г.

10. клас

Първо равнище

Й. Алексиева

Инф. технологии

Няма учебник

 

Д. Савова

История и цивилизация

Просвета, Б. Гаврилов

Изд. 2001-2016 г.

9. клас

К. Иванов

География и икономика

„Анубис“; Изд. 2012-16 г.

С. Карастоянов,Д.Дончев

9. клас

К. Софрониева

Етика и право

 

Анубис, Ив. Колев

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Биология и здравно образование, ЗП; Булвест 2000, О. Димитров и др.

9. клас

И. Асенова

Физика и астрономия

„Булвест 2000“

Изд. 2001-2016 г.

9. клас

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Химия и опазване на околната среда, ЗП                     М. Павлова                          и колектив

9. клас

М. Колева

10-в клас

профил Технологичен – ИТ; кл. ръководител Т. Върбанова

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван Богоров”,

М. Васева

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

А. Дойчинова

Литература

 

„Диоген.бг”,

М. Влашки

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

А. Дойчинова

Английски

език

Express Publishing Upstream B2

-

Б. Богоев

Немски език

 

„Direkt zwei“ - 2,

Изд. Klett Pons

-

Ил. Иванова

Математика

 

„Архимед 2000” Изд. 2000-2016 г.

10. клас

Първо равнище

Й. Алексиева

Инф. технологии

Няма учебник

 

Д. Савова

История и цивилизация

„Просвета”,

Б. Гаврилов

Изд. 2001-2016 г.

9. клас

К. Иванов

География и икономика

„Анубис“; Изд. 2012-16 г.

С. Карастоянов,Д.Дончев

9. клас

К. Софрониева

Етика и право

 

„Анубис”, Ив. Колев

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Биология и здравно образование, ЗП; Булвест 2000, О. Димитров и др.

9. клас

И. Асенова

Физика и астрономия

„Булвест 2000“

Изд. 2001-2016 г.

9. клас

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Педагог 6, ЗП за 9 клас. М. Павлова и колектив. 2002 г.

9. клас

М. Колева

11-а клас

профил Изкуства – изобразително изкуство; кл. ръководител А. Дойчинова

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван Богоров”,

М. Васева

Изд. 2001-2016 г.

11. клас

А. Дойчинова

Литература

 

„Анубис”, Ал. Панов

Изд. 2001-2016 г.

11. клас

А. Дойчинова

Английски

език

Express Publishing Upstream B2+

-

Б. Богоев

Италиански език

 

Progetto italiano 1

-

Дж. Георова

Математика

 

„Архимед 2000” Изд. 2001-2018 г.

11. клас

Първо равнище

Л. Нешева

История и цивилизация

„Просвета”, Г. Марков

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

К. Иванов

География и икономика

„Педагог 6“, М. Мандова-Русинчовска

2012-2016 г.

10. клас

К. Софрониева

Философия

 

Анубис, Ив. Колев

Изд. 2001-2016 г.

11. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Биология и здравно образование, ЗП; Булвест 2000, О. Димитров и др.

10. клас

И. Асенова

Физика и астрономия

Булвест 2000, М. Максимов

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Химия и опазване на околната среда, ЗП за 10 клас. М. Павлова и колектив

10. клас

М. Колева

 11-б клас;

профил Технологичен – ИТ; кл. ръководител К. Иванов

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван Богоров”,    . М. Васева                                      Изд. 2001-2016 г.

11. клас

А. Дойчинова

Литература

 

„Анубис”,                                          Ал. Панов                                  2001-2016 г.

11. клас

А. Дойчинова

Английски                            език

Express Publishing Upstream В2+

-

Б. Богоев

Итал. език

 

Progetto italiano 1

-

Дж. Георова

Математика

 

„Архимед 2000”

Изд. 2001-2018 г.

11. клас

Първо равнище

Л. Нешева

История и цивилизация

„Просвета”,                                             Г. Марков,  2001/2016

10. клас

К. Иванов

География и икономика

„Педагог 6“,                                    М. Мандова-Русинчовска                  2012-2016 г.

10. клас

К. Софрониева

Философия

 

Анубис, Ив. Колев

Изд. 2001-2016 г.

11. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Биология и здравно образование, ЗП;                   Булвест 2000,                                    О. Димитров и др.

10. клас

И. Асенова

Физика и астрономия

Булвест 2000, М. Максимов

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Педагог 6, ЗП за 9 клас. М. Павлова и колектив. 2002 г.

9. клас

М. Колева

 11-в клас

профил Технологичен – ИТ; кл. ръководител М. Вълчанова

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван Богоров”,                          М. Васева                                          Изд. 2001-2016 г.

11. клас

А. Дойчинова

Литература

 

„Анубис”,  Ал. Панов

Изд. 2001-2016 г.

11. клас

А. Дойчинова

Английски                        език

Upstream for BG

-

М. Вълчанова

Немски език 

„Direkt zwei“ - 3,

Изд. Klett Pons

-

Ил. Иванова

Математика

 

„Архимед 2000”                            Изд. 2001-2018 г.

11. клас

Първо равнище

М. Дакова

История и цивилизация

„Просвета”, Г. Марков, Изд. 2001/2016

10. клас

Ж. Калчева

География и икономика

„Педагог 6“,                           М. Мандова-Русинчовска                    2012-2016 г.

10. клас

К. Софрониева

Философия

 

Анубис, Ив. Колев

Изд. 2001-2016 г.

11. клас

Ц. Драганова

Биология и здр. образование

Биология и здравно образование, ЗП;                         Булвест 2000,                                  О. Димитров и др

10. клас

И. Асенова

Физика и астрономия

Булвест 2000, М. Максимов

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

В. Калъчева

Химия и ООС

 

Педагог 6, М. Павлова,

2002 г.

10. клас

М. Колева

 12-а клас

профил Изкуства – изобразително изкуство; кл. ръководител Н. Йосифов

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван Богоров”,

М. Васева

 Изд. 2002-2016 г.

12. клас

Н. Рашева

Литература

 

„Анубис”, Ал. Панов

Изд. 2002-2016 г.

12. клас

Н. Рашева

Английски

език

Complete - Advanced,

Cambridge

-

М. Пенева

Италиански

език

Progetto italiano 1

-

Дж. Георова

Математика

 

„Архимед 2000”

Изд. 2005-2016 г.

12. клас

Първо равнище

М. Дакова

История и цивилизация

„Просвета”,

В. Гюзелев, 2001/2016

11. клас

К. Иванов

География и икономика

Уточнение след 15.09.

-

К. Софрониева

Свят и личност

 

Просвета, М. Грекова, 2001г.

12. клас

Ц. Драганова

Физика и астрономия

Булвест 2000                  Изд. 2001-2016 г.

10. клас

В. Калъчева

 12-б клас

профил Тенологичен – ИТ; кл. ръководител Цв. Драганова

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван Богоров”,

М. Васева

Изд. 2002-2016 г.

12. клас

Д. Каменова

и Н. Рашева

Литература

 

„Анубис”, Ал. Панов

Изд. 2002-2016 г.

12. клас

Д. Каменова

Английски                            език

Уточнение след 17. ІХ.

-

М. Вълчанова

Италиански език

 

Progetto italiano 1

-

Дж. Георова

Математика

 

„Архимед 2000”

 Изд. 2005-2016 г.

12. клас

Първо равнище

М. Дакова

История и цивилизация

„Просвета”, В. Гюзелев,

Изд. 2001/2016

11. клас

К. Иванов

География и икономика

Уточнение след 15.09.

-

К. Софрониева

Свят и личност

 

Просвета, М. Грекова, 2001г.

12. клас

Ц. Драганова

Физика и астрономия

Булвест 2000                  Изд. 2001-2016 г.

10. клас

В. Калъчева

 

12-в клас

 

профил Технологичен – ИТ; кл. ръководител К. Софрониева

Учебник по

Издателство, автор

За кой клас

Преподавател

Български език

„Д-р Иван Богоров”,

М. Васева

 Изд. 2002-2016 г.

12. клас

Н. Рашева

Литература

 

„Анубис”, Ал. Панов Изд. 2002-2016 г.

12. клас

Н. Рашева

Английски език

 

Complete - Advanced,

Cambridge

-

М. Пенева

Руски език

 

Горизонт 2

-

А. Паскалиева

Математика

 

„Архимед 2000”

 Изд. 2005-2016 г.

12. клас

Първо равнище

М. Дакова

История и цивилизация

„Просвета”,                    В. Гюзелев,                 Изд. 2001/2016

11. клас

К. Иванов

География и икономика

Уточнение след 17.09.

-

К. Софрониева

Свят и личност

 

Просвета, М. Грекова, 2001 г.

12. клас

Ц. Драганова

Физика и астрономия

„Булвест 2000“

Изд. 2001-2016 г.

10. клас

В. Калъчева

 

 

ВАЖНО:  Препоръчваме, закупуването на учебниците да се извърши след необходимите указания на съответните преподаватели!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ВАЖНО:  Препоръчваме, закупуването на учебниците да се извърши след необходимите указания на съответните преподаватели!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО