началовестник51приемкръжоцилетопиств51фото51арт51webcamмедиите за 51видеоуроци51правилниксъстезанияновини

Учител на 2013 година в 51 СОУ
Гласували 295

 Учител на годината-Мария Миразчийска-90 гласа

                 2 място:Здравка Делиева-64 гласа

               3 място:Бистра Щиркова-60 гласа

1. АДЕЛИНА ХРИСТОВА ГУГУТКОВА                6 1%
   2. АНГЕЛИНА БОРИСЛАВОВА МИНЧЕВА              1 0%
   3. АННА ЖИВКОВА ПАСКАЛИЕВА                                     1 0%
   4. АНТОАНЕЛА СЛАВЕЙКОВА КАМЕНОВА             11 2%
   5. АНТОН МИЧЕВ КАЛЧЕВСКИ                     10 2%
   6. АСЕН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ                   7 1%
   7. БИСЕР ВАСИЛЕВ БОГОЕВ                      5 1%
   8. БИСТРА МИНЧЕВА ЩИРКОВА                    61 10%
   9. БОЯН ЛЮДМИЛОВ БЛАЖЕВ                      5 1%
  10. ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ДОНКОВА               0 0%
  11. ВЕЛИСЛАВА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА              8 1%
  12. ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА ШИШКОВА                 8 1%
  14. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА                 2 0%
  15. ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ДАНОВА              7 1%
  16. ДЕЯНА ХРИСТОВА МИЛУШЕВА                   9 1%
  18. ДИАНА КАМЕНОВА ГОРЧЕВА                    3 0%
  19. ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА АХМАКОВА             4 1%
  20. ЕЛИСАВЕТА АДРИЯНОВА СЛАВЧЕВА              14 2%
  21. ЕЛИСАВЕТА БОРИСЛАВОВА ВЪЛЧИНОВА           1 0%
  22. ЖАНИНА КАЛЧЕВА КАЛЧЕВА                    7 1%
  23. ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ДЕЛИЕВА                  64 10%
  24. ИВАНУША ПЕНЧЕВА ИВАНОВА                   0 0%
  25. ИВЕТА НИКОЛАЕВА МЕХМЕДАЛИ                 6 1%
  26. ИЛИЯНА ВЛАДИМИРОВА ДОНЧЕВА                4 1%
  27. ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА                    9 1%
  28. КАЛИНА ЦВЕТАНОВА СОФРОНИЕВА               10 2%
  29. КРАСИМИР ТЕОФИЛОВ ИВАНОВ                  6 1%
  30. КРЪСТИНКА МАРИНОВА МИТРАКИЕВА             5 1%
  31. ЛАРИСА ИВАНОВНА ЧАКЪРОВА-НЕШЕВА           0 0%
  32. ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ                   1 0%
  33. ЛЮДМИЛ ИВАНОВ БЛАЖЕВ                      2 0%
  34. ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА                1 0%
  35. МАГДАЛЕНА БОЖИДАРОВА ПЕНЕВА               1 0%
  36. МАРИАН ИВАНОВ НИКОЛОВ                     12 2%
  37. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧАНОВА                3 0%
  38. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА                1 0%
  39. МАРИЕЛА СТОЯНОВА МИЛАНОВА                 12 2%
  40. МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ШОПОВА                 13 2%
  42. МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА                6 1%
  43. МАРИЯ МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА                 0 0%
  44. МАРИЯ НИКОЛОВА СТАНЧЕВА                   2 0%
  45. МАРИЯ СЛАВОВА МИРАЗЧИЙСКА                 90 15%
  46. МИГЛЕНА ИВАНОВА ГЕНОВА-МИТОВА             2 0%
  47. МИЛЧО РАНГЕЛОВ ЦЕНОВ                      16 3%
  48. МИМА КОЛЕВА ФРАТЕВА                       32 5%
  49. МИМОЗА БОРИСОВА ПЪРВИНА                   3 0%
  50. МИРА КОЛЕВА ИВАНОВА                       16 3%
  51. МИРЕНА СИМЕОНОВА ДАКОВА-ТОДОРИЧКОВА       7 1%
  52. НАДКА МИНЧЕВА ХРИСТОВА                    1 0%
  54. НАДЯ НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА                   2 0%
  55. НЕВЯНА СТОИЛОВА ПАНЧЕВА                   2 0%
  56. НЕЛИ НЕНКОВА РАШЕВА                       7 1%
  57. НИКОЛАЙ КРУМОВ ЙОСИФОВ                    1 0%
  58. ПЕТЪР ТЕНЕВ ПЕТРОВ                        0 0%
  59. РАЙНА КИРИЛОВА АЛЕКСИЕВА-ВАТАХОВА         1 0%
  60. РОСИЦА АНТОНОВА ДАКОВА                    7 1%
  61. РОСИЦА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА                 8 1%
  62. РОСИЦА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА                   3 0%
  63. РУМЯНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА                  0 0%
  64. РУМЯНА ПЕТРОВА КОЛАРОВА                   19 3%
  65. САВИНА ХРИСТОВА САВОВА                    3 0%
  66. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЕФРЕМОВА-СИМЕОНОВА     4 1%
  67. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ДРАГОМИРОВА              1 0%
  68. СИЛВИЯ ИВАНОВА ЯНКОВА                     10 2%
  69. СОНЯ КАМЕНОВА БАЧЕВА                      0 0%
  70. СТЕФАНКА СТАНЧЕВА ПУРОВА                  0 0%
  71. СТЕФКА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА                 1 0%
  72. ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА                4 1%
  73. ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА УЗУНОВА               8 1%
  74. ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ИГНАТОВА                10 2%
  75. ЦВЕТАНКА ВАНГЕЛОВА ПОЛИМИРОВА             12 2%
  76. ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА КИРИЛОВА            15 2%
  77. ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА БАЛЧЕВА                0 0%
    ЛИЛИЯ СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА                 5 1%

2. Вие ученик или родител сте?

Ученик 93 32%
Родител 174 59%
Друго 28 9%

3. В кой клас учите (учи Вашето дете)?

1 26 9%
2 29 10%
3 74 25%
4 14 5%
5 56 19%
6 21 7%
7 13 4%
8 7 2%
9 25 8%
10 2 1%
11 6 2%
12 7 2%
друго 15 5%