началовестник51приемкръжоцитв51фото51арт51webcamмедиите за 51видеоуроци51

Среден успех по години и класове

2016 година

Среден успех 2015/2016- 1-12 клас

2016 година

Среден успех 2014/2015- 1-12 клас

2014 година

Среден успех 2013/2014- 1-12 клас

2013 година

Среден успех 2012/2013- 1-12 клас
2012 година
Среден успех 2011/2012- 1-12 клас
2011 година
Среден успех 2010/2011- 1-12 клас
Успех горен курс-първи срос
Успех среден курс-първи срок
2010 година
Успех горен курс-2010
Успех среден курс-2010
2009 година
Успех горен курс-2009
 Успех среден курс-2009
2008 година
 Успех среден и горен курс-2008
2007 година
успех начален курс 2007
успех среден курс 2007
успех  горен курс 2007