началовестник51приемкръжоцилетопиств51фото51арт51медиите за 51видеоуроци51състезанияАнкети

     Прием  2018-2019 година      

След завършен 7 клас

Програма по Изобразително изкуство 8-12 клас

8-12 клас рисуване и Живопис, История на изкуството

8-ми - Мозайка, Перспектива

9-ти – Художествена фотография, Комбинаторика

10-ти – Иконопис, Графичен дизайн (Photoshop, Illustrator)

11-ти – Графични техники, Графичен дизайн (Indesign)

12-ти – Текстил, Графичен дизайн (Blender/3D Max, 3D unity)

 

Прием след 7 клас в София 2018/2019 година
 

Топ 30  в София-в-к 24 часа              виж галерията          51 акредитирано от НБУ-след 12 клас на 51 СОУ- 2 курс в НБУ