приемвестник51медиите за 51видеоуроци51TV51арт51летопискръжоцисигурностанкетигодишен план

Обществен съвет при 51 СУ " Елисавета Багряна":

Председател: Стоян Ставрев- родител на деца в 1 клас и 7 клас

 
Членове:
1. Десислава Гоцкова- родител на дете в пети клас
2.Теодора Пиралкова- родител на дете в девети клас
3.Мариета Радулова-родител на дете в пети клас
4.Слава Стефанова-родител на дете в шести клас
5.Адриян Георгиев-родител на дете в трети клас
6.Грети Стефанова-представител на район "Красно село"

 
Резерви:

 
1.Милена Тошева- родител на дете в осми клас
2.Лидия Иванова- родител на дете в трети клас
3.Таня Елинова- родител на дете в първи клас
4.Мариета Циака- родител на дете в пети клас
5. Георги Милушев- родител на дете в шести клас