началоновинивестник51приемкръжоцилетописTV51фото51арт51медиите за 51видеоуроци51състезанияАнкети

Мисия, визия, ценности

Мисия


Мисията на 51 СОУ е да изгражда щастливи ученици-настоящи и бъдещи лидери на собствения си живот . 
 

Визия


Ние вярваме , че това може да се постигне чрез развитие на различните видове
 интелигентности в условията на радостно и предизвикателно обучение. В нашата творческа среда,
децата стават уверени и знаещи за себе си и другите. Ние подготвяме децата да станат успешни,
 състрадателни и етични учащи се чрез комбинация от академизъм, подходяща атмосфера и разнообразие.

Ценности

Ние учениците от 51 СОУ "Елисавета Багряна"

 

1. сме толерантни и добронамерени 

2. приемаме различията помежду си и правото на всеки да има свое мнение

3. ние не сме съгласни с тези, които използват сила за постигане на целите си 

4. предпочитаме да общуваме с думи и с усмивки 

5. стараем се да сме учтиви и мили помежду си 

6. конфликтите решаваме с разбирателство и компромиси , а не с агресия

7. не допускаме тормоз между учениците 

8. отнасяме се с другите, така както бихме искали да се отнасят с нас 

9. за нас са важни приятелството и сътрудничеството 

10. готови сме да помогнем на тези, които имат нужда 

11. в училище сме заедно за да учим и да споделяме успехи , мнения, мечти