51 СУ „Елисавета Багряна“; София

началоприемвестник51медиите за 51видеоуроци51TV51арт51летопискръжоцисигурностанкетигодишен план

Г Р А Ф И К

за провеждане на класните работи през първия учебен срок на учебната 2016/2017 г.

 

клас

Български език и литература

Математика

                             Английски  език

Учител

Дата

Учител

Дата

Учител

Дата

5-а

В. Костова

15.12.2016 г.

Б. Щиркова

20.12.2016 г.

- - -

- - -

5-б

Р. Дакова

06.12.2016 г.

Б. Щиркова

20.12.2016 г.

- - -

- - -

5-в

Р. Дакова

08.12.2016 г.

Б. Щиркова

20.12.2016 г.

- - -

- - -

5-г

Р. Дакова

06.12.2016 г.

Б. Щиркова

20.12.2016 г.

- - -

- - -

6-а

В. Костова

20.12.2016 г.

М. Фратева

12.12.2016 г.

- - -

- - -

6-б

В. Костова

21.12.2016 г.

М. Фратева

12.12.2016 г.

- - -

- - -

6-в

М. Шопова

20.12.2016 г.

М. Фратева

12.12.2016 г.

- - -

- - -

6-г

В. Костова

20.12.2016 г.

М. Фратева

12.12.2016 г.

- - -

- - -

7-а

М. Шопова

19.12.2016 г.

Е. Ахмакова

11.01.2017 г.

- - -

- - -

7-б

М. Шопова

20.12.2016 г.

Е. Ахмакова

11.01.2017 г.

- - -

- - -

7-в

Д. Николова

20.12.2016 г.

Е. Ахмакова

11.01.2017 г.

- - -

- - -

7-г

Д. Николова

20.12.2016 г.

Е. Ахмакова

11.01.2017 г.

- - -

- - -

8-а

Д. Данова

09.01.2017 г.

Б. Щиркова

21.12.2016 г.

Е. Милева

01.12.2016 г.

8-б

Д. Данова

12.01.2017 г.

М. Фратева

09.12.2016 г.

И. Йотова

06.01.2017 г.

8-в

Д. Николова

16.12.2016 г.

Е. Ахмакова

16.01.2017 г.

В. Георгиева

01.12.2016 г.

9-а

Д. Данова

16.12.2016 г.

Л. Нешева

13.01.2017 г.

Р. Василева

06.01.2017 г.

9-б

Д. Данова

12.12.2016 г.

Л. Нешева

13.01.2017 г.

И. Йотова

06.01.2017 г.

9-в

Д. Данова

05.01.2017 г.

М. Дакова

20.12.2016 г.

М. Вълчанова

15.12.2016 г.

10-а

Н. Рашева

22.12.2016 г.

М. Дакова

03.01.2017 г.

М. Вълчанова

16.12.2016 г.

10-б

Н. Рашева

19.12.2016 г.

М. Дакова

05.01.2017 г.

М. Вълчанова

16.12.2016 г.

10-в

Н. Рашева

20.12.2016 г.

М. Дакова

05.01.2017 г.

М. Пенева

18.01.2017 г.

11-а

Н. Рашева

21.12.2016 г.

М. Дакова

09.01.2017 г.

М. Пенева

16.01.2017 г.

11-б

Д. Каменова

19.12.2016 г.

М. Дакова

10.01.2017 г.

М. Пенева

18.01.2017 г.

11-в

Д. Каменова

20.12.2016 г.

М. Дакова

11.01.2017 г.

М. Пенева

17.01.2017 г.

12-а

Н. Рашева

19.12.2016 г.

М. Дакова

11.01.2017 г.

Б. Богоев

05.12.2016 г.

12-б

Н. Рашева

21.12.2016 г.

М. Дакова

12.01.2017 г.

Б. Богоев

06.12.2016 г.

12-в

Н. Рашева

22.12.2016 г.

М. Дакова

11.01.2017 г.

Б. Богоев

05.12.2016 г.