ImageChef Custom Images

 

началоновинивестник51приемкръжоцилетописTV51фото51арт51медиите за 51видеоуроци51състезанияАнкети

Анкети

     Скъпи родители и ученици! Ръководството на 51 СОУ продължава своята практика на допитване до Вашето мнение във връзка с важни за нашето училище, за Вас и за Вашето дете въпроси. Ще Ви предлагаме анкети по предложени от нас учителите, от Вас родителите или от учениците теми. Предложените варианти ще се комплектоват от предложенията за въпроси и възможни отговори на различни родители, учители и ученици и в този смисъл всеки даден от Вас отговор ще е правилен и  ще ни дава изключително ценна информация . Това, че въпросите са зададени на нашия сайт не означава, че отразяват позициите на педагогическия колектив, а че проучват мнението на родителите и учениците на 51 СОУ. Идеята е родителите и учениците не само да изразяват своето мнение , но и да се запознават с мнението на другите родители и ученици за да можем да вземаме балансирани решения отразяващи позициите и интересите на различните групи в съответствие с действащото законодателство и без да се засягат правата и достойнството  на различните участници в учебния процес. Попълването на всяка анкета ще Ви отнеме не повече от 10 минути, а ще бъде изключително ценна за всички нас. Благодарим за отзивчивостта

 

Храненето в 51 СОУ
Спорта и движението във Вашето семейство - за родители    
Спорта и движението в моя живот - за ученици        
Здравословно хранене в семеството -анкета за възрастни   
Учител на 2013 година в 51 СОУ
Взаимоотношения родители, деца, учители в 51 СОУ
Униформите
Избор на 51 СОУ за 1 клас
Мотивация за учене-анкета за ученици  

Анкета: Взаимоотношения родители, деца, учители в 51 СОУ

Анкети

Резултати

1. Помагате ли на детето си с уроците?

да  103 55%
рядко 62 33%
не 21 11%

2.Как Вие си сътрудничите с училището?

участвам в работата на Настоятелството. 9 4%
участвам в работата на родителския комитет на класа 34 16%
помагам в организацията на извънкласни мероприятия 52 24%
изпълнявам полезна за училището работа/ремонти, табла, апликации…/ 30 14%
не участвам 90 42%

3.Ходите ли редовно на родителски срещи?

да 169 91%
рядко 10 5%
не 6 3%

4. Следите ли оценките, отсъствията и забележките на детето си?

да 174 94%
рядко 6 3%
не 5 3%

5.Говорите ли пред детето си против институцията и учителите?

да 13 7%
не 172 93%

6. Мотивирано ли е детето Ви да ходи на училище?

не толкова 20 11%
леко мотивирано 35 19%
доста мотивирано 89 48%
изключително мотивирано 41 22%

7.Колко често Вашето дете участва в конфликти в училище ?

никога 64 35%
много рядко 84 45%
 понякога 31 17%
почти през цялото време 3 2%
често 3 2%

8.Колко усилия полага детето Ви за задачите, свързани с училището?

почти без усилия 22 12%
малко усилия 80 43%
доста усилия 74 40%
огромно количество усилия 9 5%

9.Колко често детето Ви се отказва от учебни дейности, които намира за трудни?

почти никога 82 44%
рядко 43 23%
понякога 40 22%
често 15 8%
почти през цялото време 5 3%

10. Изпитва ли според Вас детето Ви респект към учителите?

да 127 69%
не 8 4%
към някои от учителите 49 26%
Other 1 1%

11.Смятате ли, че дисциплината в училище е важна?

да 173 94%
не 6 3%
Other 6 3%

12. Смятате ли, че детето Ви е в подходяща приятелска среда?

да 160 86%
не 25 14%

13. Обича ли детето Ви да ходи на училище?

да  146 79%
не 39 21%

14.Кои предмети определяте като „трудни“?

математика 70 26%
български език 51 19%
чужд език 46 17%
природни науки 33 12%
обществени науки 35 13%
Other 31 12%

15.Ходи ли детето Ви на допълнителни уроци?

не 114 62%
да 71 38%
 

16.Кои от учителите в 51 СОУ мотивират детето ви да учи?

Шишкова и Славейкова Г-жа Надка Христова Мими Фратева, Росица Дакова Всички учители, които му преподават. Така сме го възпитали. Г-жа Татяна Атанасова Десислава Данова , Мира Колева , Людмила Величкова , М. Фратева , м.фратева,а.славейкова,госпожа калчева,господин калчевски.много благодаря на госпожа михайлова беше прекрасен класен ръководител!!!!! всичките му учители са прекрасни! госпожа Дакова, г-жа Йотова, г-н Петров. Осатналите учители са нови и не мога да дам мнение класната. Няма такива Предимно класната ръководителка. Р.Дакова ,М.Борисова Щиркова, Шопова г-жа Фратева, г-жа Дакова почти всички учители Г-жа Шопова, г-жа Фратева,г-жа Узунова и толкова благодаря на всички,които се грижите за нашите деца Учителя по рисуване - да разбират изкуството рисуване госпожата по физкултура - да се занимават със спорт Това изглежда нормално за малки деца. Ученето не им е приоритет - освен ако не е поднесено под формата на игра и забавление, което обаче радко дава траен резултат. Деси Данова - БЕЛ, Мира Колева/ дано се върне скоро/ - Химия Ивануша Иванова - Биология Frateva Учителката, която мотивира целия клас и направи от децата ни колектив, който се е запазил и до сега е г-жа Румяна Коларова! Голямо благодаря! г-жа З.Делиева Г-жа Коларова Мария Шопова. г-жа Румяна Коларова Всички. всички г-н Николов, г-жа Ахмакова, г-жа Шопова и др. почти всички Тази по Руски г-жа Славчева и г-жа Балчева г-жа Митракиева, г-жа Славчева госпожа Шишкова, госпожа Вълчинова, госпожа Славейкова Г-жа Росица Симеонова. Това беше учителката от 1-ви до 4-ти клас на детето ми. Един невероятен професионалист с прекрасен подход към учениците си. Педагог от висока класа, който безкрайно ценя, уважавам и винаги давам за пример. Благодаря на училищното ръководство,че предостави възможността на семейството ми да се докосне до такъв светъл и чист човек! Другият учител е Г-жа Славейкова. Описвам я с три думи: Професионализъм, класа, спокойствие! Благодаря! Елисавета Славчева Теменужка Узунова Янкова г-жа Симеонова г-жа Шопова по български език г-жа Колева по Човекът и природата г-жа Ахмакова по математика Ивануша Иванова,Силвия Янкова,Бистра Щиркова,Жанина Калчева и Росица дакова. Имахме невероятният шанс да имаме прекрасен учител от І - ІVклас , г-жа Мария Миразчийска е учителката, която остави невероятна следа в живата на децата ми. г-жа Михайлова всички учители - г-н Николов, г-жа Шопова, г-жа Ахмакова, г-жа Калчева, г-жа Полимирова, г-жа Николова, г-жа Милушева, г-жа Кръстева, г-н Калчевски. Класната учителка - Г-жа Деяна Милушева, както и останалите преподаватели - по физическо възпитание, музика, информатика, изобразително изкуство. госпожа михайлова Деа Милушева г-жа Михайлова,г-жа Шопова , г-жа Велина и госпожата по театрално изкуство. Мира Колева Мима Фратева Нашето дете е нов ученик в 51 СОУ, все още не познаваме добре учителите, но за момента любимата учителка е госпажа Фратева/по математика/. Засега само класната Цв.Игнатова, Цв.Полимирова по музика,Славейкова по англ.език Г-жа Делиева - професионалист, който освен знания предлага на децата и сериозна мотивация за учене. Дъщеря ми я обича и уважава (което е много важно за мен и детето ми). Г-жа Делиева освен в уроците помага изключително много и за възпитанието на децата, което също е от огромно значение за мен. г-жа Милушева Рашева, Алексиева, Фратева г-ца Данова, г-жа Фратева Ц. Игнатова Frateva, Dakova Г-жа Фратева, г-жа Калчева Класния ръководител Надка Христова , Величка Шишкова, Антоанела Славейкова, Мария Тодорова и всички учители, които преподават в занималнята. г-жа Бистра Щиркова, г-жа Колева, г-жа Дакова,г-жа Ирена Йотова , г-жа Ефремова, г-жа Дакова , г-ца Данова, г-ца Полимирова, г-жа Николова , г-жа Борисова г-жа Шопова - БЕЛ г-жа Калчева - История г-н Калчевски - Изобразително изкуство Класният ръководител - г-жа Здравка Делиева Г-жа Славейкова - английски език преподаватели по български език - Шопова, по математика - Ахмакова, по география; страхотен педагог Надка Христова от 1-4 клас Данова Симеонова фратева класният ръководител Дъщеря ми беше 4-ти клас при г-жа Татяна Атанасова. Тя я мотивираше. Мария Шопова всички Г-жа Миразчийска и Г-жа Шишкова Деси Данова - БЕЛ, Фратева - Математика, Василева - АЕ Г-жа Каменова - децата много я обичат Йотова; Данова; Ефремова; г-жа Теменужка Узунова г-жа Драгомирова - философия г-н Иванов - история г-жа Нешева - български език г-жа Софрониева - география 6tirkova госпожа Калина Софрониева, госпожа Нели Рашева, госпожа Ирена Йотова Г-жа Фратева,Г-жа Дакова Г-жа М. Шопова Г-жа Полимирова Г-жа Е. Ахмакова Г-жа Величкова Г-жа Узунова taewteop- Деяна Милушева като класен и основен преподавател. Калчевски с приноса в рисуването и участието в конкурси. Никаква мотивация, от никой учител. Мария Миразчийска Славчева 1 Славейкова Директорът Асен Александров Росица Дакова, Мира Колева, г-н Богоев, Ирена Йотова, Цветанка Полимирова. госпожа Даниела Алексиева , госпожа Йотова г-жа Каменова, г-жа Николова по български, госпожата по математика, Даниела Aлексиева Цветанка Игнатова Полимирова Г-жа Дакова е прекрасен преподавател. Мира Колева. К. Иванов; Д. Кръстева; М. Пенева; С. Драгомирова; г-жа Миланова и г-жа Балчева учителката по математика- М.Фратева, Ж. Калчева, Николов, С.Янкова Данова,Дакова Всички Данова г-жа Симеонова г-жа Славейкова Мариела Миланова - класен ръководител Николаева - занималня Славейова - англ.език и други предимно класният ръководител Всички, които са му преподавали. Дъщеря ми ще бъде едва 4 клас и не е имала много учители, освен г-жа Митракиева, от която сме безкрайно доволни и възхитени от нейното отдаване и енергия и любов към децата. г-жа Митракиева Всички особено Кирилова,Полимирова и Щиркова! Изключително доволни сме като родители от г-жа Славчева,която не просто мотивира детето ни да учи,а го научи на любов към книгите,на постоянство в учениетои най-вече на съпричастност към съучениците. Шопова КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ, ПО ЧУЖД ЕЗИК, ПО МУЗИКА Деси Данова БЕЛ, г-жа Ахмакова, г-жа Шопова Ахмакова-математика Шопова-БЕЛ Милушева-АЕ Николов-География Госпожа Велислава Михайлова Г-жа.Вили Михайлова Росица Симеонова Мариела Миланова Калчева Г- жа Узунова, г-жа Балчева, г-жа Тодорова и г-н Александров - отговора е на детето г-жа Елисавета Слвчева госпожа Каменова г-жа Фратева, г-жа Дакова, г-н Николов Г-жа Каменова Госпожа Даниела Алексиева и Госпожа Йотова по изобразително изкуство , Госпожа Мира Колева всички преподаватели, които преподават на класа

В кой клас учи детето Ви?

1 12 6%
2 21 11%
 3 27 15%
 4 19 10%
 5 27 15%
 6 24 13%
 7 15 8%
 8 8 4%
 9 10 5%
10 9 5%
11 8 4%
12 5 3%

Кой попълва анкетата?

майка 155 84%
баща 23 12%
Other 7 4%

Благодарим Ви и за изключително ценните препоръки към учителите, ръководството и материалната база на училището, с които ще се съобразим.