51 СОУ " Елисавета  Багряна"

приемвестник51медиите за 51видеоуроци51TV51арт51летопискръжоцисигурностанкетиправилникгодишен план

Училище на бъдещето

3D проект физика

 

 

 

2D проекти

Кабинет биология и фоайе 2 етаж

Кабинети по физика  и математика и фоайе 3 етаж

Кабинет химия и фоайе 4 етаж

Пример за волтаична система и нейното online отразяване