51 СОУ " Елисавета  Багряна"

приемвестник51медиите за 51видеоуроци51TV51арт51летопискръжоцисигурностанкетиправилникгодишен план

 

  Официална страница / TV51/  Изкуството / Начален етап / Прогимназия Гимназия / Здравословен  живот / Иновативните учители / Проект Успех

 Видеоматериали-160 видеоразказа

Профил на купувача

проект:E-Tools for E-Schools  Erasmus+ KA2 2015-1-BG01-KA201-014219   виж повече

        Електронен дневник
С вашия персонален код и парола може да получите информация за оценки, отсъствия, забележки и съобщения на Вашето дете. За повече подробности се обърнете към класния ръководител.

Училищен вестник

Брой 82  Изографисано от учителката Лора Довидова; Коледа 2015; Желанията на нашите шестокласници; TV51 на 1 година; Национална седмица на грамотността; Спортни таланти

Из живота на 51 СОУ- сайт с материали

Плейлист от 46 видеоурока от 51 СОУ-март 2016

 

 
 Успех по години  I Театър 51 I  Награди и похвали  I Годишен  план  I Мултимедийни уроци  I Седмично разписание   I    Учебници I  Параклис  I Правилник 51 СОУ  I Учителите  I I Меморандум на едно дете  I 50 години 51  I Униформа I  Кръжоци  I  Безопасен интернет   I Европейски проект Коменски 2011-2013 I 

Бюджет на 51 СОУ   Правила стипендии


            

   Анкета-Училището на моето дете  
Похвали, въпроси, оплаквания. Формуляр за родители

Контакти: тел:02/9520545 ; 02/9521149 ; 02/9521309     mail: sou51@abv.bg
   
     Copyright © 2004 - 2015 Асен Александров. Всички права запазени.
При използване на информация от сайта на 51 СОУ позоваването е задължително.